Приложения


Инспекция БП и ТСОС

Инспекция БП и ТСОС

SMART SAFETY 2.1 - уеб базирано приложение, чрез което се регистрират настъпилите събития по безопасността на превозите в системата на железопътния транспорт.

CHECKUP REGISTER 1.0 - приложение за регистриране на контролната дейност в ИБП и ТСОС.


Железопътни превозни средства

Railroad Register 1.0

Железопътен регистър и информационна система за поддръжка на железопътните превозни средства, собственост на ДП "НКЖИ".